Místa omezující odtokové poměry


K.ú. Drslavice, Olšava h.p. 4-13-01- 132

Snížené odtokové poměry mostu místní komunikace v říčním km 14,919 - omezení v místech opěrných pilířů mostu a zmenšení průtokové kapacity koryta. Dále jez Drslavice v ř. km 14,346 - hrozí kumulace splavenin nebo ledových ker a následné zmenšení průtokové kapacity jezu. Obě tato místa těsně předcházejí Hradčovicím na Olšavě.


K.ú. Hradčovice, Olšava h.p. 4-13-01- 132

Lávka pro pěší v ř. km 13,936. Při průtoku Q100 dochází k zaplavení obytné zástavby na pravém břehu Olšavy v lokalitě U mlýna. Kritická situace by nastala, pokud by došlo k zácpě na pylonech lávky splaveným materiálem. Hrozí zde také zpětné vzdutí vod do Hradčovického potoka, nastává v případě souběhu vysokých vodních stavů současně v Olšavě i Hradčovickém potoce.


K.ú. Hradčovice, Hradčovický potok h.p. 4-13-01- 127

Hrozí kumulace splavenin, zmenšení průtokové kapacity silničního mostu s lávkou II/05019-7, riziko je umocněno velkým počtem lávek a skladovaného materiálu podél obou břehů Hradčovického potoka v obci, následné vybřežení by ohrozilo obytnou zástavbu v celé obci po obou březích. Směrem po toku se dále nacházejí: lávka pro pěší v ř. km 0,407, most místní komunikace v ř. km 0,219, železniční most na trati 341 Staré Město – Vlárský průsmyk v ř. km 0,109 a most místní komunikace v ř. km 0,093.


MÍSTA OMEZUJÍCÍ ODTOKOVÉ POMĚRY V DPP OBCE HRADČOVICE


Popis a poloha míst omezujících odtokové poměry v dPP obce Hradčovice


Mapa míst omezující odtokové poměry v dPP katastru obce Hradčovice