Organizace dopravy


Při povodních je předpoklad zaplavení a následné uzavírky místní komunikace, v místní části Souhrady a ve středu obce pak místní komunikace, vedoucí v bezprostřední blízkosti Hradčovického potoka.


Objízdné trasy obce Hradčovice budou vedeny:

Ve směru do obce Veletiny a do Uherského Hradiště po silnici III/05019 (Při rozvodnění Olšavy (průtok Q100), dojde k zaplavení silnice III/05019  v délce cca 880 m a mostů 05019-4 a 05019-5 v katastru obce Hradčovice).

Ve směru do obce Drslavice a do Uherského Brodu po silnici III/05019 (Při rozvodnění Olšavy (průtok Q100), dojde k zaplavení silnice III/05019  v katastru města Uherský Brod, městská část Havřice).


Při zaplavení silnice III/05019 ve směru do obce Veletiny či města Uh. Brod, bude objízdná trasa vedena po místní komunikaci z obce Drslavice do obce Prakšice a dále po silnici III/49714 - na Uherský Brod nebo na Velký Ořechov.

V případě neprůjezdnosti komunikací se budou organizovat uzavírky cest, uzavírky zaplavených území katastru obce a doprava směrovat a řídit podle pokynů PČR na navrhované objízdné trasy.


Dopravní omezení při povodních v dPP obce Hradčovice:


NEPRŮJEZDNÁ MÍSTA >>

Id. omezení Kraj Obec(ORP) Obec Název omezení Popis omezení Vodní tok Poloha
říční km
1169 Zlínský kraj Uherský Brod Hradčovice Silnice III/05019 směr Veletiny Při rozvodnění Olšavy (průtok Q100), dojde k zaplavení silnice III/05019 v délce cca 880 m a mostů 05019-4 a 05019-5 v katastru obce Hradčovice. Olšava (408760000100) 13.5
1171 Zlínský kraj Uherský Brod Uherský Brod Silnice III/05019 směr Uherský Brod Při rozvodnění Olšavy (průtok Q100), dojde k zaplavení silnice III/05019 v katastru města Uherský Brod, městská část Havřice Olšava (408760000100) 16.55

OBJÍZDNÉ TRASY >>

Id. objízdné trasy Kraj Obec(ORP) Obec Název objízdné trasy Popis objízdné trasy
487 Zlínský kraj Uherský Brod Drslavice Objízdná trasa silnice III/05019 směr Veletiny Objízdná trasa vede po místní komunikaci z obce Drslavice do obce Prakšice a dále po komunikaci III/49714 doprava na Uherský Brod nebo doleva na Velký Ořechov.
488 Zlínský kraj Uherský Brod Drslavice Objízdná trasa silnice III/05019 směr Uherský Brod Objízdná trasa vede po místní komunikaci z obce Drslavice do obce Prakšice a dále po komunikaci III/49714 doprava na Uherský Brod nebo doleva na Velký Ořechov.