Popis správního území obce Hradčovice


OÚ Hradčovice 168, 687 33 Hradčovice

Telefon: +420 572 671 102

Fax: +420 572 671 102

Web: www.hradcovice.cz


Geografické souřadnice katastru:

49° 2' 26" s.š.,        17° 34' 23" v.d.

49° 4' 28" s.š.,        17° 36' 2" v.d.


Obec Hradčovice:

49° 3′ 28″ s. š.,       17° 34′ 40″ v. d.


Nadmořská výška:                                 198 m n. m.


Výškový systém výškopisných údajů :   Balt po vyrovnání (Balt p.v.).


Rozloha území katastru obce je 926 ha.


Počet obyvatel obce je 1016, z toho:

  • děti do 14 - ti let                  171
  • ekonomicky aktivní             666
  • ekonomicky neaktivní         179

Zásobování vodou a energiemi:

  • zdroje pitné vody - Obec Hradčovice má veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Uherské Hradiště – Uherský Brod – Bojkovice. Vodovod je v majetku obce, provozovaný SVK, a. s. Uh. Hradiště.
  • zemní plyn je dodáván VTL plynovodem z předávací stanice Hodonín - TRANSGAS, s.p. Praha, RWE Česká republika a.s. - územím obce Hradčovice prochází severně vedení VTL plynovodu, a to z k. ú. Mistřice jihovýchodním směrem na k. ú. Drslavice
  • el. energie je dodávána – E.ON Česká republika, el. energie je dodávána vedením VVN 110 kV přichází z k. ú. Mistřice, prochází severní částí řešeného území ve směru severozápad – jihovýchod a pokračuje dál na k. ú. Drslavice.


Historické povodně


Hradčovice - červenec 1997 - na Olšavě

V roce 1997 došlo ke katastrofickým událostem na Moravě. Na území obce Hradčovice došlo k místnímu rozlivu, kde byly zaplaveny dvorní trakty rodinných domů.

Příčinou událostí bylo nadměrné množství srážek, které spadly na Moravě především ve dnech 5. - 8.7.1997.

Na limnigrafické stanici v Uh. Brodě bylo dosaženo 3. stupně povodňové aktivity kolem 8. hodiny ranní, ke kulminaci došlo ve 13 hodin s hodnotami stavu na 528 cm a průtoku na 140 m3/s, což odpovídá dvacetileté vodě. Zvýšením hladiny vody v řece Olšavě došlo k místnímu rozlivu ve směru od Drslavic bez přímého ohrožení obytných staveb.

V Uh. Brodě spadlo od 3.7. do 7.7.1997 celkem 107 mm srážek, což je 162 % měsíčního červencového normálu a 18 % normálu ročního! Za měsíc červenec 1997 pak spadlo celkově 221 mm srážek, což odpovídá 335 % měsíčního a 37 % ročního normálu! Prudký vzestup hladiny řeky Olšavy byl způsoben nutností odpouštění přehrady v Luhačovicích a následných povodňových průtoků v Luhačovickém potoce. Škody vznikly pouze na zemědělských plodinách zaplavených ploch v dolní části obce.