Povodňová komise obce


Povodňovou komisi obce (PK) určuje starosta a informuje o tom zastupitelstvo obce. Starosta je jejím předsedou a jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva obce a z právnických a fyzických osob, které jsou k tomu způsobilé. PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností Uherský Brod. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 vodního zákona 254/2001 Sb.).

Stanoviště Povodňové komise: budova OÚ Hradčovice, č.p. 168

Dokumentace Povodňové komise je uložena: OÚ Hradčovice

od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost členů PK na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.


Povodňová komise obce Hradčovice

Obec Hradčovice, č.p. 168, 687 33 Hradčovice  odkaz do POVIS

tel: 572 671 102; e-mail: obec@hradcovice.cz; starosta@hradcovice.cz

web:  www.hradcovice.cz

Jméno a příjmení

Funkce v komisi

Adresa na pracoviště

Telefon

Ondrůšek Antonín.

Předseda PK

OÚ Hradčovice 168, 687 33

724 178 572

Pochylý František Ing.

Místopředseda PK

OÚ Hradčovice 168, 687 33

 777 262 977

Mikuláštík František

 Člen

OÚ Hradčovice 168, 687 33

776 632 297

Habarta Ladislav

 Člen

důchodce (Hradčovice 56)

572 671 183

Šišáková Ludmila

 Zapisovatelka

OÚ Hradčovice 168, 687 33

724 117 512


Související povodňové komise:

jsou uvedeny v kapitole Příslušné související povodňové komise – Úvodní části tohoto PP