B) Stanovená záplavová území:

Olšava – ok. Uherské Hradiště  … km 0,00 – 24,704 ( vč. aktivních zón)

KÚ Zlínského kraje

5.10.2007

č.j. KUZL 60000/2007 ŽPZE-DZ


Olšava – ok. Uherské Hradiště  … km 13,050 – 13,200 LB a km 14,950 - 15,150 PB ( vč. aktivních zón) změna aktualizovaného záplavového území toku Olšava

KÚ Zlínského kraje

13.7.2017

č.j. KUZL 47965/2017 ŽPZE

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (ŽPZE), zveřejňuje podklady pro NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY „Stanovení aktualizovaného záplavového území toku Olšava v km 13,050 – 13,200 pravobřežní inundace, v km 14,950 – 15,150 levobřežní inundace a vymezení aktivní zóny“. Jedná se o mapový podklad záplavového území pro Q5, Q20 a Q100 a aktivní zónu v rozsahu vyznačeném v situaci  A.Z.2.

Návrh opatření obecné povahy vydaný Krajským úřadem Zlínského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství ze dne 13.07.2017 pod čj. KUZL 47965/2017 je vyvěšen na úřední desce Krajského úřadu Zlínského kraje a všech dotčených obcí a měst.

Aktualizace záplavového území Olšavy - km 0,00 – 39,504 ( vč. aktivních zón)


Povodí Moravy s.p. Situace aktivní zóny záplavového území

leden 2014

č.v. S-2010/009 A.Z.2  1:10 000

 

Stanovená záplavová území v dPP obce Hradčovice

VH stanovení ZÚ Olšavy pro Dolní Poolšaví v POVIS