B. Věcná část


Charakteristika zájmového území


Obec Hradčovice patří do okresu Uherské Hradiště ve Zlínském kraji. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je Uherský Brod. Leží 6 km východně od Uh. Brodu 9 km západně od města Kunovice. Sousedí s obcemi Drslavice, Mistřice, Popovice, Vlčnov a Veletiny. Součástí obce je obecní část Lhotka.

Se sousedními Drslavicemi směrem východním a s Veletinami směrem jihozápadním, je obec spojena silnicí III/05019. Silnice I/50, spojující okresní město Uherské Hradiště s městem Uherský Brod vede mimo zastavěnou část obce, i když v její blízkosti. Spojení s okresním městem je možné i po železniční trati 341 Staré Město u Uh. Hradiště – Vlárský průsmyk, kde vlastní zastávka je umístěna v obci v její jihozápadní části nedaleko silnice III/05019.

Zastavěné území obce leží na kraji údolní nivy řeky Olšavy, ve které leží průmyslová a rekreační část obce a část bytové zástavby. Obec se dělí na dolní část Hradčovice – 225 m n.m. – kde je zde situována většina zástavby v sevřeném údolí podél Hradčovického potoka, který se táhne v délce 1 km kolmo na tok řeky Olšavy ze severu a horní část obce – Lhotku 250 m n.m..

Rozloha obce je 926 ha. Ke dni 1. 1. 2013 zde žije 1 016 obyvatel. Z hlediska evropských statistických jednotek náleží Hradčovice do regionu Střední Morava a je součástí svazku obcí Mikroregion Dolní Poolšaví, svazku obcí, který vytvořilo s obcemi - Drslavice, Veletiny, Podolí, Popovice, Kunovice, městské části Uherského Hradiště – Sady, Vésky, Míkovice.