Odtokové poměry


Hlásné profily na řece Olšavě

Tab. 3   Průměrný průtok v jednotlivých místech na řece Olšavě

Místo

ČHP

Plocha povodí Fp [km2]

Stoletá voda Q100 [m3/s]

Olšava v Bojkovicích nad Koménkou

4-13-01-088

36,46

62,0

Olšava nad Kladénkou

4-13-01-092

36,46

92,0

Nezdenice

4-13-01-096

112,16

115

Olšava pod Luhačovickým p.

4-13-01-114

288,28

175

limnigraf. Uh. Brod

4-13-01-124

400,72

270

Olšava pod Holomňou

4-13-01-126

446,11

217

Olšava pod Vlčnovským p.

4-13-01-130

472,49

214

Olšava ústí

4-13-01-132

520,02

204,5

 


K.ú Hradčovice protéká řeka Olšava od východu k západu:

od hranice katastru na říčním km 14,62 na východě po hranice katastru na říčním km 13,17 na západě. Tedy na celkové délce 1,45 km.

Koryto Olšavy je v k.ú. Hradčovic upraveno - provedena regulace toku, zpevněním břehů a koryta, pro ochranu Hradčovic. Průměrný roční průtok je 2,4 m3/s.

Kritickými místem při průchodu povodní je profil lávky se 2 kruhovými dvoj-pilíři přes Olšavu, kde dochází ke snížení průtočnosti, ke vzdouvání vody a vybřežování.


Místa omezující odtokové poměry