B) Vodní nádrže


Vodní nádrže I. – III. Kategorie významné pro Hradčovice

Mimo území obce mají pro Hradčovice význam:

  • Vodárenská nádrž Bojkovice na potoce Kolelač
  • Vodárenská nádrž Ludkovice na Ludkovickém potoce
  • Retenční nádrž Luhačovice na Luhačovickém potoce

Víceúčelová vodní nádrž III. kategorie VD Bojkovice - Kolelač


Vodní nádrž na Kolelačském potoce. Provozovatelem je Povodí Moravy, s.p., uvedení do provozu 1966. Hlavním účelem vodního díla je zajistit dostatek vody pro skupinový vodovod Uherský Brod a zajistit minimální průtok v toku pod hrází a částečně i ke snížení protipovodňových průtoků. Bezpečnostní přeliv může při maximální hladině převést celkový průtok cca 59 m³/s, přičemž tzv. stoletý průtok na Kolelačském potoce je cca 36 m³/s.


Parametry nádrže Bojkovice

Bojkovice - Kolelač

MJ

 

ID DIBAVOD   413 010 870 003

Stálý objem

m3

41 000

Zásobní objem

m3

770 000

Retenční objem ovladatelný

m3

-

Celkový objem ovladatelný

m3

-

Retenční objem neovladatelný

m3

154 000

Maximální objem

m3

965 000

Kapacita bezp. přepadu

M3/s

58,8

Kapacita spodních výpustí

m3/s

2 x 6,0

Kapacita koryta pod nádrží

m3/s

36

Q100 pod nádrží

m3/s

45,0

Víceúčelová vodní nádrž III. kategorie VD Ludkovice


Vodní nádrž na Ludkovickém potoce. Provozovatelem je Povodí Moravy, s.p., uvedení do provozu 1968. Hlavním účelem vodního díla je zajistit dostatek vody pro skupinový vodovod Luhačovice a zajistit minimální průtok v toku pod hrází a částečně i ke snížení protipovodňových průtoků. Bezpečnostní přeliv může při maximální hladině převést celkový průtok cca 47 m³/s.


Parametry nádrže Ludkovice

Ludkovice

MJ

 

ID DIBAVOD   413 011 060 001

Stálý objem

m3

85 000

Zásobní objem

m3

498 000

Retenční objem ovladatelný

m3

-

Celkový objem ovladatelný

m3

-

Retenční objem neovladatelný

m3

107 000

Maximální objem

m3

690 000

Kapacita bezp. přepadu

M3/s

47

Kapacita spodních výpustí

m3/s

2 x 3,53

Kapacita koryta pod nádrží

m3/s

-

Q100 pod nádrží

m3/s

42


Víceúčelová vodní nádrž II. kategorie VD Luhačovice


Vodní nádrž na Kolelačském potoce. Provozovatelem je Povodí Moravy, s.p., uvedení do provozu 1930. Hlavním účelem vodního díla je především ochrana před povodněmi, dále zachování minimálního průtoku v toku pod hrází či odběry povrchové vody pro Luhačovice. Významné je také rekreační využití nádrže, provozování vodních sportů, rybářství a výroba elektrické energie v malé vodní elektrárně. Pro převádění povodňových průtoků slouží boční nehrazený bezpečnostní přeliv s délkou přelivné hrany téměř 50 metrů a s kapacit u 125 m3/s, s přelivnou hranou dlouhou 26,6 metru, který je při maximální hladině schopen převést až 50 m3/s.


Parametry nádrže Luhačovice

Luhačovice

MJ

 

ID DIBAVOD   413 011 031 001

Stálý objem

m3

255 000

Zásobní objem

m3

846 000

Retenční objem ovladatelný

m3

1 046 000

Celkový objem ovladatelný

m3

-

Retenční objem neovladatelný

m3

533 000

Maximální objem

m3

2 680 000

Kapacita bezp. přepadu

M3/s

125

Kapacita spodních výpustí

m3/s

2 x 11,10

Kapacita koryta pod nádrží

m3/s

-

Q100 pod nádrží

m3/s

79


Vodní nádrže IV. kategorie


Rybník v lokalitě Losky v k.ú. Hradčovice na přítoku Hradčovického potoka (ID toku 409170001000) v PR Rovná hora

průtočná nádrž na toku Hradčovický potok

Parametr

MJ

Losky

ID nádrže (DIBAVOD)

 

409170001001

Plocha nádrže

m2

1678

Vlastník / Správce

 

Obec Hradčovice, 687 33 Hradčovice

Parcela č.

 

1974


Vodní nádrže dPP Hradčovice v POVIS

Mapa vodních nádrží v širším regionu Dolního Poolšaví povodí Olšavy