Hlásné profily a srážkoměrné stanice v dPP obce


Významným hlásným profilem pro účely varování obyvatelstva před povodněmi i aktivity povodňové komise obce Hradčovice na toku Olšava je hlásný profil kategorie A č. 349 v Uh. Brodě (ve správě ČHMÚ, p.o.).

Tento profil je vzdálen 6,9 říčních km protiproudně od Hradčovic. Postupovou rychlost, určující doběhovou dobu eventuální povodňové vlny po řece Olšavě stanovují příslušné měrné průtočné křivky a údaje v Tab. 1. a Tab. 2. v kapitole Charakteristické průtoky řeky – poskytuje dostatečnou dobu pro aktivaci povodňové komise obce a varování obyvatelstva katastru obce Hradčovice před povodní.


Rozhodným hlásným profilem Hradčovic je hlásný profil kategorie C – HP C11 HR – Hradčovice – Olšava – lávka pro pěší. Je vybaven ultrazvukovým čidlem s automatizovaným přenosem měření na server obce.


Druhým rozhodným hlásným profilem je hlásný profil kategorie C – HP C12 HR – Hradčovice – Hradčovický potok – silniční most III/05019-7. Je rovněž vybaven UZ čidlem s automatizovaným přenosem měření na server obce.


Oba tyto hlásné profily jsou zavedeny na webovou aplikaci dPP obce Hradčovice.


Z hlediska modelování dopadu srážek na povodňovou situaci v obci Hradčovice jsou na webovou aplikaci dPP Hradčovice zařazeny:

  1. srážkoměrná stanice ČHMÚ – Luhačovice, Kladná-Žilín (ve správě ČHMÚ, p.o.)
  2. srážkoměrná stanice PMO – KS Uherský Brod (ve správě Povodí Moravy, s.p.)
  3. srážkoměrná stanice PMO – KS Luhačovice (ve správě Povodí Moravy, s.p.)
  4. srážkoměrná stanice PMO – KS Bojkovice (ve správě Povodí Moravy, s.p.)
  5. srážkoměrná stanice na MÚ Uherské Hradiště (ve správě města Uh. Hradiště)

Hlásné profily přiřazené k dPP Hradčovice v POVIS
Srážkoměrné stanice přiřazené k dPP Hradčovice v POVIS