A) Přehled inundačních území:


1. Olšava

Povodňové průtoky Olšavy se rozlévají do inundačních území převážně v polních tratích na levém i pravém břehu mezi Uh. Brodem a Hradčovicemi. V Uh. Brodě voda vybřežuje i v zastavěném území nad Vlčnovským mostem. Dále dochází k rozlivům v zastavěném území Havřic a níže v polních tratích k.ú. Drslavic, Hradčovic a Veletin. Dále po proudu inundační území Olšavy splývá s inundačním územím Moravy.B) Stanovená záplavová území:

Olšava – ok. Uherské Hradiště  … km 0,00 – 24,704 ( vč. aktivních zón)

KÚ Zlínského kraje

5.10.2007

č.j. KUZL 60000/2007 ŽPZE-DZ


Čeká na schválení Zlínský kraj

Aktualizace záplavového území Olšavy - km 0,00 – 39,504 ( vč. aktivních zón)

Povodí Moravy s.p. Situace aktivní zóny záplavového území

leden 2014

č.v. S-2010/009 A.Z.2  1:10 000